Exchange your Set/Weapons/Shield or Wings!POLSKA WERSJA:
 

Set Excellent (odpowiednik) z takimi samymi opcjami:

1. WYMAGANE ITEMY:
- 510x Sign of Lord i 600 Jewel of Creation.
lub
2. GOLD CREDITS:
- 900 Gold Credits (jezeli wymieniasz na set dla MG - 750 Gold Credits)

UWAGA! Wymiana nowych setow oraz setow Mega, Ultra i Uber:
(Lilum, Brave, Phantom, Divine, Hades, Ambition)
dostepna tylko na odpowiedniki na inna klase!
Wymiana Seta Maximus mozliwa na kazdy set,
oprocz setow Mega, Ultra oraz Uber!

 

Wymiana setow/itemow 380lvl tylko na 380lvl!

Opcje Harmony oraz Pink zostana zachowane!

Jezeli wymieniasz set dla MG (4 itemy) na inna klase
mozesz dac helm na inna klase lub wymienic 4 itemy
na 4 itemy. Ciagle obowiazuje zasada 380lvl na 380lvl.

 

Koszt wymiany 1 set itemu jest taki sam jak za caly set! 

 

Bron 380lvl lub (Cyclone, Asura, Thunderbolt, Angelic Bow,
Summon Spirit, Inberial) lub Tarcza (Crismon Glory, Light Lord, Dark Devil, 
Magic Knight, Ambition) lub Bron/Tarcza Mega/Ultra/Uber na takie same opcje:


1. WYMAGANE ITEMY:
- 120 White Cherry Blossom i 600 Jewel of Life.
lub
2. GOLD CREDITS:
- 400 Gold Credits

Opcje Harmony oraz Pink zostana zachowane!

 


Wingi 3lvl lub Mega/Ultra/Uber na inne z takimi samymi opcjami:

1. WYMAGANE ITEMY:
- 120 Red Cherry Blossom i 600 Jewel of Chaos.
lub
2. GOLD CREDITS:
- 600 Gold Credits


W celu wymiany nalezy skontaktowac sie na PM lub Messengerze.
Umiesc wszystkie przedmioty w /wh0!
Nie wymieniamy itemow Ancientowych!


 

ENGLISH VERSION:
 

Set Excellent (equivalent) with the same options:

1. REQUIRED ITEMS:
- 510x Sign of Lord and 600 Jewel of Creation.
or
2. GOLD CREDITS:
- 900 Gold Credits (if exchange to set for MG - 750 Gold Credits)

ATTENTION! Exchange new sets and Mega, Ultra and Uber:
(Lilum, Brave, Phantom, Divine, Hades, Ambition) avaiable only
for equivalents for a different class! You can exchange
Set Maximus for each set, except for Mega, Ultra and Uber sets!

 

Exchange sets 380lvl only for 380lvl!

If you exchange set for MG class (4 items) for a different class
you can add helm for other class or exchange 4 items
for 4 items.

The rule of 380lvl to 380lvl still applies.


Harmony and Pink options will be kept!
 

The exchange cost of 1 set item is the same as for the whole set!

 

Weapon 380lvl or (Cyclone, Asura, Thunderbolt, Angelic Bow,
Summon Spirit, Inberial) or Shield (Crismon Glory, Light Lord, Dark Devil, 
Magic Knight, Ambition) or Weapon/Shield Mega/Ultra/Uber exchange for the same options:


1. REQUIRED ITEMS:
- 120 White Cherry Blossom i 600 Jewel of Life.
lub
2. GOLD CREDITS:
- 400 Gold Credits

Harmony and Pink options will be kept!

 


Wings 3lvl or Mega/Ultra/Uber with the same options:

1. REQUIRED ITEMS:
- 120 Red Cherry Blossom and 600 Jewel of Chaos.
or
2. GOLD CREDITS:
- 600 Gold Credits


To replace, please contact PM or Messenger.
Put all items in your /wh0!
We not exchange Ancient Items!

Currently this is only one server.
Loading...