Exchange your Set or Wings!POLSKA WERSJA:
 

Set Excellent (odpowiednik) z takimi samymi opcjami:

1. WYMAGANE ITEMY:
- 510x Sign of Lord i 600 Jewel of Creation.
lub
2. GOLD CREDITS:
- 900 Gold Credits (set dla MG - 750 Gold Credits)

UWAGA! Wymiana nowych setow oraz setow Mega i Ultra:
(Lilum, Brave, Phantom, Divine, Hades, Ambition)
dostepna tylko na odpowiedniki na inna klase!
Wymiana Seta Maximus oraz Halloween mozliwa
na kazdy set, oprocz setow Mega oraz Ultra!

 

Wymiana setow/itemow 380lvl tylko na 380lvl!

Opcje Harmony oraz Pink zostana zachowane!

Jezeli wymieniasz set dla MG (4 itemy) na inna klase
mozesz dac helm na inna klase lub wymienic 4 itemy
na 4 itemy. Ciagle obowiazuje zasada 380lvl na 380lvl.


Wingi 3lvl lub Mega/Ultra na inne z takimi samymi opcjami:

1. WYMAGANE ITEMY:
- 120 Red Cherry Blossom i 600 Jewel of Chaos.
lub
2. GOLD CREDITS:
- 600 Gold Credits


W celu wymiany nalezy skontaktowac sie na PM lub Messengerze.
Nie wymieniamy pojedynczych itemow setowych!
Wymieniamy tylko cale sety (5 itemow)!
Umiesc wszystkie przedmioty w /wh0!
Nie wymieniamy itemow Ancientowych!


 

ENGLISH VERSION:
 

Set Excellent (equivalent) with the same options:

1. REQUIRED ITEMS:
- 510x Sign of Lord and 600 Jewel of Creation.
or
2. GOLD CREDITS:
- 900 Gold Credits (set for MG - 750 Gold Credits)

ATTENTION! Exchange new sets and Mega and Ultra:
(Lilum, Brave, Phantom, Divine, Hades, Ambition) avaiable only
for equivalents for a different class! You can exchange
Set Maximus and Halloween for each set,
except for Mega and Ultra sets!

 

Exchange sets 380lvl only for 380lvl!

If you exchange set for MG class (4 items) for a different class
you can add helm for other class or exchange 4 items
for 4 items. The rule of 380lvl to 380lvl still applies.


Harmony and Pink options will be kept!


Wings 3lvl or Mega/Ultra with the same options:

1. REQUIRED ITEMS:
- 120 Red Cherry Blossom and 600 Jewel of Chaos.
or
2. GOLD CREDITS:
- 600 Gold Credits


To replace, please contact PM or Messenger.
We do not exchange individual set items!
We only exchange complete sets (5 items)!
Put all items in your /wh0!
We not exchange Ancient Items!

Currently this is only one server.
Loading...