Castle Siege


 

CASTLE SIEGE BASIC INFO:
- 1 DEFENDING TEAM+3 INVANDING TEAM
- REGISTRATION RANKING:
(Registered Mark of Lord * 5) + Number of Guild Members) + Level of Guild master /4

WHO CAN REGISTER GUILD TO CASTLE SIEGE? 
- ONLY TOP 10 GUILD REGISTER TO EVENT!
OTHER GUILD WHO REGISTER WILL BE DELETE!
GUILD WITH ONE PERSON, AND GUILD THAT INTENTIONALLY
BLOCK THE REGISTRATION OTHER GUILD WILL BE DELETED!
(JOIN TO OTHER GUILD ON REGISTER TIME TO BOOST RANKING). 
TOP 10 RANKING: 
https://warofglory.pl/rankings  CLICK TOP GUILD!
PLAY FAIR!

BONUS REWARD: 500 POINTS FOR YOUR GUILD TO RANKING!

 

 

ENG:

1. Castle Siege is considered valid if work a minimum of 30 minutes.
2. If a server crash occurs in the first 30 minutes,
Castle Siege will resume again.
The castle will have a guild who defended the castle before crash.
If the castle has another guild after the event resumes, it will have to give it back,
that is, allow him to be taken over by the guild who defended before crash.
3. Castle Siege will be resumed for the time remaining before the event is stopped.
4. If Castle Siege lasted over 30 minutes and the crash does not restart again,
the castle will get the guild he had before the crash.
5. If I am not online on the event and there is a crash in the first 30 minutes,
the castle will pass into the hands of the AdminS guild.
6. Castle Siege work as long as the clock shows.
7. "Escape" or moving to the Crywolf map and
LOT Guild Master (in every possible way) after getting some time on the crown
strictly forbidden, Admins or Game Master can give disconnect!
8. People whose guilds do not register in CS or do not have a guild, please
for not disturbing the event. Insistent disturbance will be punished with a warn
or ban, previously disconnectem.
9. Prohibition of holding (blocking) stamps by other guilds! to help
the guild defending the castle. That person will get a disconnect,
and then block the account (the blockade depends on the harmfulness of the act).

 

PL:

1. Castle Siege uznaje sie za wazne jezeli trwa minimum 30 minut.
2. Jezeli w ciagu pierwszych 30 minut nastapi crash serwera,
Castle Siege zostanie wznowione od nowa.
Zamek bedzie posiadac gildia, ktora bronila (przejela) zamek przed wysapieniem crasha. 
Jezeli po wznowieniu eventu zamek posiada inna gildia, bedzie musiala go oddac,
czyli umozliwic jego przejecie przez gildie, ktora bronila go przed wystapieniem problemu.
3. Castle Siege zostanie wzniowione na czas jaki pozostal przed przerwaniem eventu.
4. Jezeli Castle Siege trwalo ponad 30 minut, a nastapi crash nie bedzie powtórki,
zamek dostanie gildia, ktora byla w jego posiadaniu przed crashem.
5. Jezeli nie bedzie mnie podczas eventu, a wystapi crash w pierwszych 30 minutach,
zamek przejdzie w rece gildii AdminS.
6. Castle Siege trwa tak dlugo jak pokazuje zegar.
7. "Ucieczka" czyli przenoszenie sie do map Crywolf oraz
LOT Guild Mastera (w kazdy mozliwy sposob) po nabicu sobie czasu na koronie
surowo zakazane, w takiej sytuacji Aministrator lub Game Master ma prawo dac
takiej osobie disconnect !
8. Osoby, ktorych gildie nie biora udzialu w CSie lub nie posiadaja gildii proszone sa
o nie  przeszkadzanie w evencie. Natarczywe przeszkadzanie bedzie karane warnem,
lub banem, uprzednio disconnectem.
9. Zakaz przetrzymywania (blokowania) stampa przez inna gildie! w celu pomocy
gildii broniacej zamek w utrzymaniu go.Taka osoba dostanie disconnect,
a nastepnie blokade konta (blokada zalezna jest od szkodliwosci czynu).

Currently this is only one server.
Loading...